Chính tả: Nghe – viết: Đối đáp với vua – Phân biệt s/x, dấu hỏi/dấu ngã

0

Chính tả: Nghe – viết: Đối đáp với vua – Phân biệt s/x, dấu hỏi/dấu ngã

Hướng dẫn

Loading...

+ Chính tả

1. Nghe – Viết: Đối đáp với vua (trích)

2. Tìm các từ:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng s hay x, có nghĩa như sau:

– Nhạc cụ hình ống, thổi bằng hơi: sáo

– Môn nghệ thuật sân khấu trình diễn các động tác khéo léo của người và thú: Xiếc

b) Chứa tiếng có thanh hỏi hay thanh ngã, có nghĩa như sau:

– Nhạc cụ bằng tre gỗ, gõ thành tiếng: mõ

– Tạo ra hình ảnh trên giấy, vải: vẽ

3. Thi tìm các từ ngữ chỉ hoạt động:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng s: sẩy chân, san sệ, soi gương, mua sắm, sà xuống…

Chứa tiếng bắt đầu bằng x: xé giấy, xé nát, xoa bóp, xông hơi, xỉa răng, xô đẩy, xối nước, xỏ chỉ, xoá bỏ, xúc đất, xới luống…

b) Chứa tiếng có thanh hỏi: cởi áo, chẻ củi, nhổ cỏ, bỏ rác, đổ nước, ngủ, kể lể, rảo bước, thổi cơm, bẻ bắp, chẻ lạt, dạy bảo…

Chứa tiếng có thanh ngã: gõ mõ, vẽ tranh, đục đẽo, ẵm bồng, diễn trò, chữa xe, dẫn đường, vẫy tay…

Minh Nguyệt

Xem thêm:  Tập đọc: Tiếng đàn