Chính tả: Nghe – viết: Một chuyên gia máy xúc – Luyện tập đánh dấu thanh (Các tiếng chứa uô / ua)

0
Loading...
Đánh giá bài viết

Chính tả: Nghe – viết: Một chuyên gia máy xúc – Luyện tập đánh dấu thanh (Các tiếng chứa uô / ua)

Hướng dẫn

NGHE – VIẾT

Chú ý các từ ngữ dễ viết sai chính tả: khung cửa, buồng máy, tham quan, ngoại quốc, chất phác

* Bài tập 2

– Các tiếng chứa ua: của, múa

– Các tiếng chứa uô: cuốn, cuộc, buôn, muôn

Loading...

Cách đánh dấu thanh:

– Trong các tiếng có ua (tiếng không có âm cuối): dấu thanh đặt ở chư cái đầu của âm chính ua – chữ u.

– Trong các tiếng có (tiếng có âm cuối): dấu thanh đặt ở chữ cái thứ 2 của âm chính uô – chữ ô.

* Bài tập 3

Muôn người như một:

– Chậm như rùa:

– Ngang như cua:

– Cày sâu cuốc bẫm :

ý nói đoàn kết một lòng

quá chậm chạp

tính gàn dở khó thuyết phục

cần cù làm lụng trên đồng ruộng

Minh Nguyệt