Chính tả: Nghe – viết: Mười năm cõng bạn đi học – Phân biệt s/x, ăn/ăng

0
vanban img - Chính tả: Nghe - viết: Mười năm cõng bạn đi học - Phân biệt s/x, ăn/ăng

Chính tả: Nghe – viết: Mười năm cõng bạn đi học – Phân biệt s/x, ăn/ăng

Hướng dẫn

1. Nghe viết

Chú ý các tên riêng cần phải viết hoa, các con số và các từ ngữ: khúc khuỷu, gập ghềnh, liệt…

2. Chọn cách viết đúng từ đã cho trong ngoặc đơn

– Lát sau – rằng – Phải chăng – xin bà – băn khoăn – không sao! – để xem.

3. Giải các câu đố chữ

a) sáo – sao b) trăng – trắng

Minh Nguyệt

Xem thêm:  Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng (tiếp theo)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *