Chính tả: Nhớ – viết: Thư gửi các học sinh – Quy tắc đánh dấu thanh

0
vanban img - Chính tả: Nhớ - viết: Thư gửi các học sinh - Quy tắc đánh dấu thanh

Chính tả: Nhớ – viết: Thư gửi các – Quy tắc đánh dấu thanh

Hướng dẫn

I. NHỚ VIẾT

– Viết lại đúng chính tả những câu đã được chỉ định học thuộc lòng.

– Chú ý những chữ dễ viết sai, những chữ cần viết hoa, cách viết chữ số (80 năm).

II. LUYỆN TẬP

* Bài tập 2

Tiếng

vần

Âm đệm

Âm chính

Âm cuối

Em

e

m

yêu

u

màu

a

u

tím

i

m

Hoa

o

a

a

hoa

o

a

sim

i

m

* Bài tập 3

Dựa vào mô hình cấu tạo vần, dấu thanh đặt ở âm chính (dấu nặng đặt ở bên dưới, các dấu khác đặt trên).

Minh Nguyệt

Xem thêm:  Tập làm văn: Luyện tập làm đơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *