Kể chuyện: Đối đáp với Vua

0

Kể chuyện: Đối đáp với Vua

Hướng dẫn

Loading...

+ Kể chuyện

1. Sắp xếp lại các tranh theo thứ tự câu chuyện trên.

– Cần sắp xếp lại như sau: 3 – 1 – 2 – 4

2. Kể lại toàn bộ câu chuyện:

Tranh 1: Cậu bé chợt nảy ra một ý là phải nhìn rõ mặt nhà vua. Để thực hiện được ý muốn đó, cậu đã cởi bỏ quần áo nhảy ùm xuống hồ tắm. Quân lính tới lôi cậu lên. Cậu vùng vẫy, la hét làm náo động cả lên.

Tranh 2: Thấy thế vua Minh Mạng bèn truyền lệnh dẫn cậu tới xét hỏi. Đến trước nhà vua, cậu tự xưng là học trò ở miền quê xa nên chẳng hay biết điều gì. Vua thấy cậu là học trò liền ra vế đối: Nước trong leo lẻo cá đớp cá và buộc cậu phải đối lại.

Tranh 3: Vua Minh Mạng từ kinh đô Huế ngự giá ra Thăng Long và đến xem cảnh Tây Hồ. Quân lính rầm rầm rộ rộ đi theo xe bảo vệ nhà vua và bắt dân chúng phải tránh xa của vua đi.

Tranh 4: Là người có tài, có trí thông minh, cậu bé Quát đối ngay lại: Trời nắng chang chang người trói người. Vua thấy vế đối thật hay, thật hoàn chỉnh liền ra lệnh cởi trói tha cho cậu.

Xem thêm:  Tập làm văn: Nói về trí thức - Nghe - kể: Nâng niu từng hạt giống

Minh Nguyệt