Luyện tập sử dụng từ ngữ

nu sinh d0181115 040156 - Luyện tập sử dụng từ ngữ

Luyện tập sử dụng từ ngữ

Hướng dẫn

HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP

1. Em đọc thật kĩ các bài tập làm văn của em từ đầu năm đến nay, tìm các loại lỗi về dùng từ trong từng bài viết. Sau đó, em phân các lỗi dùng từ này thành 5 loại, tương ứng với 5 nguyên tắc dùng từ đã nêu ở trên. Cuối cùng, mỗi loại lỗi dùng từ em kẻ một bảng theo mẫu trong SGK, rồi em lần lượt sửa từng loại lỗi.

2. Trao đổi bài tập làm văn của mình với một bạn trong cùng tổ . Em đọc bài văn của bạn và ngược lại, bạn đọc bài của em. Khi đọc bài viết của bạn, chú ý tìm các lỗi về dùng từ, rồi phân các lỗi ấy thành 3 loại (dùng không đúng nghĩa; dùng không đúng tính chát ngữ pháp; dùng không đúng sắc thái biểu cảm và tình huống giao tiếp). Sau đó, em trao đổi với bạn về cách sửa các lỗi này.

Mai Thu

Xem thêm:  Tập đọc: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục

Check Also

5247396 image - Một thứ quà của lúa non: Cốm

Một thứ quà của lúa non: Cốm

Một thứ quà của lúa non: Cốm Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN …