Luyện từ và câu: Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì ? – Dấu hai chấm

0

Luyện từ và câu: Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì? – Dấu hai chấm

Hướng dẫn

Loading...

+ Luyện từ và câu

1. Tìm các bộ phận câu trả lời cho câu hỏi "bằng gì?" và gạch dưới các bộ phận đó:

a) Voi uống nước bằng vòi.

b) Chiếc đèn ông sao của bé được làm bằng nan tre dán giấy bóng kính.

c) Các nghệ sĩ đã chinh phục khán giả bằng tài năng của mình.

2. Trả lời câu hỏi:

a) Hằng ngày, em viết bài bằng gì?

– Hằng ngày, em viết bài bằng bút mực.

b) Chiếc bàn em ngồi học được làm bằng gì?

– Chiếc bàn em ngồi học được làm bằng gỗ.

c) Cá thở bằng gì?

– Cá thở bằng mang.

3. Trò chơi: Hỏi đáp với bạn em bằng cách đặt câu hỏi và trả lời các câu hỏi có cụm từ bằng gì?

Ví dụ: Chiếc này làm bằng gì?

– Chiếc thước kẻ này làm bằng nhựa.

4. Chọn dấu câu để điền ô trống:

a) Một người kêu lên: "Cá heo!"

b) Nhà an dưỡng trang bị cho các cụ những thứ cần thiết: chăn, màn, giường chiếu, xoong nồi, ấm chén pha trà…

c) Đông Nam Á gồm mười một nước là: Bru-nây, Cam-pu-chia, Đông Ti-mo, In-đô-nê-xi-a, Lào, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Phi-líp-pin, Thái Lan, Việt Nam, Xin-ga-po.

Xem thêm:  Tập đọc: Cái cầu

Minh Nguyệt