Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nhân hậu – Đoàn kết

0
vanban img - Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nhân hậu - Đoàn kết

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nhân hậu – Đoàn kết

Hướng dẫn

1) Tìm các từ

a) Chứa tiếng hiền, hiền dịu, hiền đức, hiền hậu, hiền hòa, hiền lành, hiền thảo, hiền từ,…

b) Chứa tiếng ác, hung ác, ác nghiệt, độc ác, ác độc, ác ôn, ác hại, ác khẩu, tàn ác, ác liệt, ác cảm, ác mộng, ác quỷ, ác ý, ác thú, tội ác…

2. Xếp các từ vào ô thích hợp trong bảng

+

Nhân hậu

nhân ái, hiền hậu, phúc hậu, đôn hậu, trung hậu, nhân từ.

tàn ác, hung ác, độc ác, tàn bạo.

Đoàn kết

cưu mang, che chở, đùm bọc.

đè nén, áp bức, chia rẽ.

3. Điền vào ô trống để hoàn chỉnh các thành ngữ.

a) Hiền như bụt (đất).

b) Lành như đất (bụt).

c) Dữ như cọp.

d) Thương nhau như chị em ruột.

4. Giải nghĩa các thành ngữ, tục ngữ:

a) Môi hở răng lạnh

– Nghĩa đen: Môi và răng là hai bộ phận trong miệng người. Vì môi che cho răng nên môi hở thì răng sẽ lạnh.

Nghĩa bóng: Những người gần gũi, ruột rà phải đùm bọc, che chở nhau. Một người yếu kém thì những người khác cũng bị ảnh hưởng lây.

b) Máu chảy ruột mềm

– Nghĩa đen: Máu chảy thì đau đến ruột gan.

Nghĩa bóng: Một bị nạn thì những khác đều đau xót.

c) Nhường cơm sẻ áo

– Nghĩa đen: Chia sớt cơm áo cho nhau.

Xem thêm:  Phân tich những ngôn ngữ và hình ảnh dân gian được nhà thơ Tú Xương vận dụng sáng tạo trong bài thơ Thuơng vợ để khắc hoạ bức chân dung về bà Tú và...

Nghĩa bóng: Giúp đỡ san sẻ cho nhau lúc khó khăn, hoạn nạn.

d)

– Nghĩa đen: Dùng lá lành bọc lá rách cho kín, khỏi hở.

Nghĩa bóng: Người khỏe mạnh, may mắn, giàu có giúp đỡ cho người đau yếu, bất hạnh, nghèo khổ.

Minh Nguyệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *