Luyện từ và câu: Nhân hóa

0

Luyện từ và câu: Nhân hóa

Hướng dẫn

Loading...

+ Luyện từ và câu

1. Đọc và trả lời câu hỏi:

a) Đồng làng vương chút heo may

Mầm cây tỉnh giấc vườn đầy tiếng chim

Hạt mưa mải miết trốn tìm

Cây đào trước cửa lim dim mắt cười

– Trả lời câu hỏi:

Bốn câu thơ trên có các hình ảnh nhân hoá sau:

Mầm cây tỉnh giấc

Hạt mưa trốn tìm

Cây đào lim dim mắt cười

Các sự vật trên được nhân hoá bằng cách dùng những từ ngữ chỉ các bộ phận của người (mắt) hoặc chỉ các hoạt động của người để miêu tả chúng (tỉnh giấc, trốn tìm, cười).

b) Cơn dông như được báo trước rào rào kéo đến. Ngàn vạn lá gạo múa lên, reo lên. Chúng chào anh em của chúng lên đường: từng loạt, từng loạt một, những bông gạo tung bay vào gió, trắng xoá như tuyết mịn, tới tấp toả đi khắp hướng. rất thảo, rất hiền, cứ đứng đó mà hát lên trong gió, góp với bốn phương kết quả dòng nhựa của mình.

– Trả lời câu hỏi:

Đoạn văn trên có các hình ảnh nhân hoá sau:

Cơn dông kéo đến

Lá gạo múa reo

Chúng chào anh em chúng lên đường

Cây gạo rất thảo, rất hiền, cứ đứng đó mà hát lên.

Xem thêm:  Cảm nhận của anh (chị) về hình ảnh người cách mạng Hạ Du trong tác phẩm Thuốc của Lỗ Tấn

Tác giả đã nhân hoá cơn dông, lá gạo, hoa gạo, cây gạo bằng cách nói được sự tinh nghịch và nhanh nhẹn của các hạt mưa. Chúng giống như các em nhỏ đang vui vẻ chơi trò ú tim với nhau vậy.

2. Viết đoạn văn:

Ban công nhà ông tuy nhỏ nhưng ông em trồng nhiều loại hoa. Hoa ti gôn dịu dàng rủ từng chùm rất đáng ỵêu. đỏ thắm kiêu sa như nàng công chúa vừa độ đôi mươi. ấn độ có rễ tròn và cứng. Nó như che nắng cho các loại hoa bé nhỏ.

Minh Nguyệt