Mẫu thư mời tham gia đại hội công đoàn

0
Loading...
Mẫu thư mời tham gia đại hội công đoàn
Đánh giá bài viết

Mẫu thư mời tham gia đại hội công đoàn là giấy mời của tổ chức công đoàn gửi tới các thành phần dự kiến sẽ được tham gia họp đại hội công đoàn với các nội dung: thời gian, địa điểm, nội dung của đại hội công đoàn…

Loading...

Mẫu thư mời tham gia đại hội công đoàn:

Tải tài liệu tại đây (DOC, 41KB)

Từ khóa tìm kiếm

  • mẫu thư mời công đoàn
  • mẫu giấy mời họp đại hội chi đoàn
  • mẫu giấy mời dự đại hội đại biểu phụ nữ
  • mẫu giấy mời dự đại hội
  • mau giay moi dai hoi phu
  • mau giay moi dai hoi cong doan
  • mau giay moi cong doan
  • Maẫu giấy mời đại hội phụ nữ
  • giấy mời đại hội đoàn
  • thư mời đại hội công đoàn cơ sở