Mẫu thư mời tham gia đại hội công đoàn

0
mau2etay - Mẫu thư mời tham gia đại hội công đoàn

Mẫu là giấy mời của tổ chức công đoàn gửi tới các thành phần dự kiến sẽ được tham gia họp đại hội công đoàn với các nội dung: , địa điểm, nội dung của đại hội công đoàn…

:

Tải tài liệu tại đây (DOC, 41KB)

Từ khóa tìm kiếm

  • mẫu thư mời công đoàn
  • thu moi hop dai hoi cong doan
  • mẫu giấy mời dự đại hội đại biểu phụ nữ
  • mẫu giấy mời dự đại hội
  • mau giay moi dai hoi phu
  • mau giay moi dai hoi cong doan
  • mau giay moi cong doan
  • Maẫu giấy mời đại hội phụ nữ
  • thư mời đại hội công đoàn cơ sở
  • giấy mời đại hội công đoàn cơ sở
Xem thêm:  Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *