Nghị luận xã hội: Tuổi trẻ Việt Nam trong sự nhiệp xây dựng & bảo vệ Tổ quốc

0
vanban img - Nghị luận xã hội: Tuổi trẻ Việt Nam trong sự nhiệp xây dựng & bảo vệ Tổ quốc

: Tuổi trẻ Việt Nam trong sự nhiệp xây dựng & bảo vệ Tổ quốc

Hướng dẫn

DÀN Ý

– Tuổi trẻ học đường hôm nay không chỉ biết nghiên cứu khoa học mà biết quan tâm nhiều đến những vấn đề hệ trọng của quốc gia. Gắn liền với thành tích của các gương điển hình đoạt giải cao trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế là chân dung của các bạn cán bộ Đoàn – Hội –Đội xuất sắc dám nghĩ dám làm, sẵn sàng chia sẻ và gánh vác phần việc của mình theo yêu cầu của , biết hòa mình trong các hoạt động tình nguyện, biết sống trọn vẹn trong tình cảm gắn bó với nhân dân các vùng khó khăn gian khổ. Và đáng quý hơn cả là những suy tư trăn trở với những giải pháp và hoạch định vì tương lai nước Việt hùng cường.

từng dạy: " là người chủ tương lai của nước nhà, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần là do ". Thực tiễn đã chứng minh, trong lịch sử dân tộc Việt Nam, các luôn nêu cao truyền thống tốt đẹp của dân tộc, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, viết nên những trang sử chói lọi trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, góp phần lập nên những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và thời đại. ngày nay đang tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ cha anh, thích ứng nhanh với tình hình và nhiệm vụ mới. Thái độ và ý thức chính trị – xã hội, tinh thần tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của ngày càng tốt hơn. quan tâm và có trách nhiệm hơn đối với những vấn đề của , đất nước; đã và đang có mặt ở những nơi khó, những lĩnh vực có nhiều thử thách đòi hỏi trí tuệ, sức sáng tạo và nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Xem thêm:  Nghị luận văn học: Lập dàn ý phân tích bài Đây thôn vĩ dạ của Hàn Mặc Tử

Tuy nhiên, trong điều kiện hội nhập, tiếp xúc với nhiều luồng thông tin đa dạng, thanh niên đang chịu sự tác động nhiều chiều của đời sống xã hội. Còn một bộ phận thanh niên chưa tích cực, ngại rèn luyện, thích đua đòi, sống ích kỷ, thực dụng, thờ ơ với sinh hoạt chính trị, không quan tâm đến cộng đồng, thích hưởng thụ nên đã sa vào các xã hội và vi phạm pháp luật.

– Thanh niên bảo vệ Tổ quốc là ra sức học tập rèn luyện và phát triển kinh tế,…Đó chính là một cách cụ thể biểu hiện của thanh niên …”

– Liên hệ

Minh Nguyệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *