Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

0

Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Hướng dẫn

Loading...

tự tìm câu chuyện ngoài sách giáo khoa để kể. Nếu không tìm được thì kể lại các truyện;

Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ (SGK Tiếng Việt 5, tập 1, trang 37).

Những con sếu bằng giấy (SGK Tiếng Việt 5, tập 1, trang 36).

Xem thêm:  Kể chuyện: Cây cỏ nước Nam