Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

0
Loading...
Đánh giá bài viết

Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Hướng dẫn

Loading...

Học sinh tự chọn chuyện để kể. Nếu không tìm được truyện mới ở sách báo hay người khác kể thì có thể kể các truyện:

– Chim sơn ca và bông cúc trắng, Chiếc rễ đa tròn (Tiếng Việt 2, tập hai)

– Người đi săn và con vượn, Cóc kiện trời (Tiếng Việt 3, tập hai)