Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

0
vanban img - Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Hướng dẫn

Tốt nhất là các em tìm ở những câu chuyện đã được nghe kể hoặc đã được đọc trong sách, báo. Nếu không các em có thể kể một trong các truyện.

– Phần thưởng (Tiếng Việt 2, tập 1)

– Nhà ảo thuật (Tiếng Việt 3, tập 2)

– Chuỗi ngọc lam (Tiếng Việt 5, tập 1)

Về những người biết , biết mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người khác.

Xem thêm:  Tập đọc: Cái gì quý nhất ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *