Soạn văn lớp 7

Bài 20 – Câu đặc biệt

7232 1494911290060 1017 - Bài 20 - Câu đặc biệt

Bài 20 – Câu đặc biệt Hướng dẫn I. Thế nào là câu đặc biệt? Trong ba câu đã cho thì câu “Ôi, em Thủy!” là một câu không có chủ ngữ và vị ngữ. Đó là một câu đặc biệt. Ghi nhớ: Câu đặc biệt là loại câu không cấu tạo theo mô hình chủ ngữ – vị ngữ. …

Read More »

Bài 19 – Rút gọn câu

thay co1 - Bài 19 - Rút gọn câu

Bài 19 – Rút gọn câu Hướng dẫn I. Thế nào là rút gọn câu? 1. Cấu tạo của hai câu sau có gì khác nhau? a) Học ăn, học nói, học gói, học mở. b) Chúng ta học ăn, học nói, học gói, học mở Trong cách cấu tạo: câu b có chủ ngữ chúng ta. Ở câu a …

Read More »