Soạn văn lớp 7

Bài 14 – Chơi chữ

nu sinh d0181115 040156 - Bài 14 - Chơi chữ

Bài 14 – Chơi chữ Hướng dẫn I. THẾ NÀO LÀ CHƠI CHỮ? Gợi ý trả lời câu hỏi 1. Trong bài ca dao này có 3 từ lợi: Từ “lợi” đầu có nghĩa là thuận lợi, thuận lộc. Trong câu cuối, “lợi” thì “có lợi” mới nghe ta có thể nghĩ rằng lợi ở đây được dùng đúng theo …

Read More »

Bài 13 – Làm thơ lục bát

anh con gai hoc sinh - Bài 13 - Làm thơ lục bát

Bài 13 – Làm thơ lục bát Hướng dẫn I. LUẬT THƠ LỤC BÁT Gợi ý trả lời câu hỏi 2. a) Cặp câu thơ lục bát gồm một câu sáu (lục) tiếng và một câu tám (bát) tiếng. Vì thế gọi là thơ lục bát. b) Điền các kí hiệu: c) Tiếng thứ sáu và tiếng thứ tám trong …

Read More »

Thành ngữ

hoaphuong 26 - Thành ngữ

Thành ngữ Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Thành ngữ là một loại cụm từ cố định, có nhũng đặc điểm riêng về mặt cấu tạo và ý nghĩa. Cụ thể, về cấu tạo, các yếu tố trong thành ngữ có quan hệ chặt chẽ, cố định, tạo thành một khối vững chắc, khó …

Read More »

Bài 13 – Điệp ngữ

hinh gai xinh hoc sinh de thuong - Bài 13 - Điệp ngữ

Bài 13 – Điệp ngữ Hướng dẫn I. ĐIỆP NGỮ VÀ TÁC DỤNG CỦA ĐIỆP NGỮ Gợi ý trả lời câu hỏi 1. Ớ khổ thơ đầu của bài Tiếng gà trưa có từ nghe được lặp đi lặp lại. Ớ khổ thơ cuối của bài Tiếng gà trưa có từ vì được lặp đi lặp lại. 2. Lặp đi …

Read More »

Cảnh khuya, Rằm tháng giêng (Nguyên tiêu)

nu sinh dac lak951610 - Cảnh khuya, Rằm tháng giêng (Nguyên tiêu)

Cảnh khuya, Rằm tháng giêng (Nguyên tiêu) Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Hồ Chí Minh (1890 – 1969) là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc và Cách mạng Việt Nam. Người đã lãnh đạo nhân dân ta đâu tranh giành độc lập dân tộc, thông nhất Tổ quốc và xây dựng chủ …

Read More »

Bài 13 – Tiếng gà trưa

nu sinh truong y dep thuan khi218637 - Bài 13 - Tiếng gà trưa

Bài 13 – Tiếng gà trưa Hướng dẫn ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 1. Tựa bài thơ là “Tiếng gà trưa”. Trong bài thơ có bôn lần câu thơ Tiếng gà trưa được lặp lại. Câu thơ chỉ rõ ba chữ ở đầu các khổ thơ năm chữ. Cứ mỗi lần lặp lại, câu thơ “Tiếng gà trưa” lại khơi dậy …

Read More »