Soạn Tiếng Việt lớp 5

Soạn bài: Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ

anh tuong1 1711201815 - Soạn bài: Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ

Soạn bài: Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ Hướng dẫn * Bài tập 1 Từ Đồng nghĩa Trái nghĩa Nhân hậu Nhân ái, nhân từ, nhân đức, phúc hậu,… Bất nhân, độc ác, bạo ác, tàn nhẫn, tàn bạo, bạo tàn, hung bạo… Trung thực Thật thà, thành thật, chân thật, thẳng thắn… Dối trá, gian dối, gian …

Read More »

Soạn bài: Tập làm văn: Luyện tập tả người (Tả hoạt động)

thaohuyen7 1492822 - Soạn bài: Tập làm văn: Luyện tập tả người (Tả hoạt động)

Soạn bài: Tập làm văn: Luyện tập tả người (Tả hoạt động) Hướng dẫn * Bài tập 1 Lập dàn ý cho bài văn tả hoạt động của một bạn nhỏ hoặc một em bé ở tuổi tập đi, tập nói.                                     DÀN Ý 1) Mở bài: Bé Thu là em gái của em. 2) …

Read More »