Tag Archives: hiện đại

Phân tích hình tượng Sông Đà trong đoạn trích Người lái đò Sông Đà rất hay

Phân tích hình tượng Sông Đà trong đoạn trích Người lái đò Sông Đà rất hay

Đề bài: Phân tích hình tượng Sông Đà trong đoạn trích Người lái đò Sông Đà Bài làm Nguyễn Tuân là một nhà văn lớn của văn học Việt Nam hiện đại với sự nghiệp sáng tác chia làm hai giai đoạn. Sau Cách mạng, tác phẩm của ông chủ yếu phản ánh công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội …

Read More »

Phân tích bài thơ Lưu Biệt Khi Xuất Dương của tác giả Phan Bội Châu đạt điểm cao

Phân tích bài thơ Lưu Biệt Khi Xuất Dương của tác giả Phan Bội Châu đạt điểm cao

Đề bài: Phân tích bài thơ Lưu biệt khi xuất dương của tác giả Phan Bội Châu Bài làm Văn học chiếm một vị trí rất quan trọng trong đời sống hàng ngày của mỗi người. Vậy thì, cũng thật dễ hiểu thôi khi có những người làm những công việc khác nhau nhưng lại đều có thể làm thơ, viết …

Read More »

Phân tích bài thơ Thương vợ của nhà thơ Tú Xương đạt điểm cao

Phân tích bài thơ Thương vợ của nhà thơ Tú Xương đạt điểm cao

Đề bài: Phân tích bài thơ Thương vợ của nhà thơ Tú Xương Bài làm Trong lịch sử văn học phong kiến, thơ viết người vợ không nhiều, Tú Xương không những lấy vợ làm đề tài, hình tượng sáng tác chính trong những tác phẩm của mình mà ông còn viết rất nhiều cũng rất hay. “Thương vợ” là một …

Read More »