Tag Archives: suy nghĩ về trách nhiệm của tuổi trẻm tuổi trẻ

Suy nghĩ về tinh thần tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ

photo 0 1510200251964 - Suy nghĩ về tinh thần tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ

Đề bài: Nhằm khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong thời đại mở cửa, hội nhập của đất nước, báo Thanh niên mở diễn đàn: “Nước Việt Nam ta nhỏ hay không nhỏ?”. Nêu được tham gia diễn đàn trên, anh (chị) sẽ nói gì với tuổi trẻ hôm nay? …

Read More »