Thẻ: thì trở thành người thừa với những người còn lại