Tag Archives: Tuổi trẻ

Phân tích bài thơ Đất nước của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đạt điểm cao

Phân tích bài thơ Đất nước của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đạt điểm cao

Đề bài: Phân tích bài thơ Đất nước của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm Bài làm Là một trong những nhà thơ nổi bật thời kì chống Mỹ, thơ Nguyễn Khoa Điềm cảm xúc dồn nén, giàu chất suy tư, là những tiếng nói tích cực của một trí thức tham gia cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. Đặc trưng …

Read More »

Phân tích bài thơ Tự Tình II của nhà thơ Hồ Xuân Hương đạt điểm cao

Phân tích bài thơ Tự Tình II của nhà thơ Hồ Xuân Hương đạt điểm cao

Đề bài: Phân tích bài thơ Tự tình II của nhà thơ Hồ Xuân Hương Bài làm Người phụ nữ trong xã hội phong kiến xưa luôn phải chịu nhiều uất ức, khổ nhục, điều này được phản ánh chân thực nhất qua văn học, đặc biệt là các tác phẩm thời kì trung đại. Là một người phụ nữ, hơn …

Read More »

Cảm nghĩ của em về tình bạn đạt điểm cao

Cảm nghĩ của em về tình bạn đạt điểm cao

Đề bài: Cảm nghĩ của em về tình bạn Bài làm Con người chúng ta tuy là những cá thể độc lập nhưng lại không thể sống mà thiếu những người xung quanh, đặc biệt là bạn bè. Bạn bè luôn chiếm một vị trí quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Cùng với đó, tình bạn cũng chính là …

Read More »