Tag Archives: Uống nước nhớ nguồn

Phân tích bài thơ Đất nước của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đạt điểm cao

Phân tích bài thơ Đất nước của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đạt điểm cao

Đề bài: Phân tích bài thơ Đất nước của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm Bài làm Là một trong những nhà thơ nổi bật thời kì chống Mỹ, thơ Nguyễn Khoa Điềm cảm xúc dồn nén, giàu chất suy tư, là những tiếng nói tích cực của một trí thức tham gia cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. Đặc trưng …

Read More »

Giải thích câu tục ngữ Uống nước nhớ nguồn theo cách hiểu của em

Giải thích câu tục ngữ Uống nước nhớ nguồn theo cách hiểu của em

Đề bài: Giải thích câu tục ngữ “Uống nước nhớ nguồn” theo cách hiểu của em Bài làm Từ xưa đến nay, nhân dân Việt Nam có truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”. Đó là nét đẹp lâu đời và quý báu của dân tộc, được truyền từ đời này qua đời khác với biết bao tấm gương tốt đẹp, …

Read More »