Tập đọc: Ngọn lửa Ô-lim-pích

0

Tập đọc: Ngọn lửa Ô-lim-pích

Hướng dẫn

Loading...

+ Tập đọc

NGỌN LỬA Ô-LIM-PÍCH

1. Đại hội Thể thao Ô-lim-pích có từ khi nào?

Trả lời: Đại hội Thể thao ô-lim-pích có gần 3000 năm trước ở nước Hi Lạp cổ.

2. Tục lệ của Đại hội có gì hay?

Trả lời: Tục lệ của Đại hội có nhiều cái hay:

Đại hội được tổ chức 4 năm một lần, vào tháng 7 và kéo dài 5, 6 ngày.

Trai tráng khắp nước Hi Lạp kéo về thi nhiều môn thể thao.

Những người đoạt giải được tấu nhạc chúc mừng và được đội vòng nguyệt quế.

Trong lễ hội, mọi sự xung đột đều phải tạm gác lại.

3. Theo em, vì sao người ta khôi phục Đại hội Thể thao Ô-lim-pích?

Trả lời: Theo em, ngày nay người ta khôi phục Đại hội Ô-lim-pích trên phạm vi toàn thế giới là để phát triển mạnh việc rèn luyện thể dục thể thao ở khắp nơi, để các nước trên hoàn cầu có dịp gặp gỡ, đua tài và làm nảy nở thêm tinh thần hữu nghị, đoàn kết, yêu hoà bình, chống .

Nội dung: Ngọn lửa Ô-lim-pích là ước vọng , hữu nghị của các dân tộc trên thế giới.

Minh Nguyệt

Xem thêm:  Hãy tả lại ngôi trường thân yêu của em