Tuyên ngôn nghệ thuật trong tác phẩm Đôi mắt của Nam Cao

0

Đề bài: Nhà văn Tô Hoài coi Đôi mắt là một tuyên ngôn nghệ thuật của một thế hệ nhà văn như , Tô Hoài… Hãy trình bày nội dung của tuyên ngôn nghệ thuật ấy trong truyện ngắn Đôi mắt của

Gợi ý làm bài

Bài làm cần đảm bảo được ý chính sau:

1. Ở truyện ngắn Đôi mắt, Nam Cao đã đặt ra vấn đề cách nhìn, , lập trường của văn nghệ sĩ đối với quần chúng nông dân và cuộc kháng chiến chống Pháp. Đây cũng là vấn đề mà nhiều văn nghệ sĩ Việt Nam thời đó quan tâm, hay nói cách khác đi là vấn đề của chính họ. Vì thế, nhà văn Tô Hoài, người cùng thời với Nam Cao, đã xem Đôi mắt như một tuyên ngôn nghệ thuật của một thế hệ nhà văn như Nạm Cao, Tô Hoài…, tức thế hệ những người từng cầm bút trước năm 1945, nay đi theo kháng chiến.

2. Đôi mắt là tác phẩm , một truyện ngắn, do Nam Cao sáng tạo ra. Vì thế, vấn đề đặt ra ở Đôi mắt, trở thành tuyên ngôn nghệ thuật của lớp nhà văn, không phải là vấn đề lí luận khô khan trừu tượng. Trái lại, chỉ có thể hiểu được tuyên ngôn nghệ thuật đó qua thế giới hình tượng nghệ thuật của tác phẩm, mà trước hết là qua nhân vật Hoàng và nhân vật Độ, qua câu chuyện của chính họ.

3. Qua các nhân vật Hoàng, Độ và câu chuyện của hai người, có thể thấy nội dung của tuyên ngôn nghệ thuật được Nam Cao nêu ra ở những điểm sau:

– Đó là tuyên ngôn về của những người trí thức văn nghệ sĩ (cũ) đối với quần chúng, ở đây là quần chúng nông dân. Họ phần đông là nghèo nàn, mù chữ, lạc hậu, nhưng có sức mạnh quật khởi khi làm cách mạng, tham gia kháng chiến, kiến quốc.

– Đó là chỗ đứng của người trí thức trong cuộc kháng chiến: đi sâu vào quần chúng, hiểu quần chúng, tuyên truyền, giác ngộ quần chúng và sẵn sàng làm bất cứ việc gì có ích cho cách mạng.

– Đó là tuyên ngôn về “nguồn cảm hứng mới cho văn nghệ”, khác hẳn với cảm hứng trào lộng kiểu , cũng không phải là sự ngợi ca, sùng bái anh hùng như kiểu Tào Tháo. Đó là cảm hứng về những người mà nếu nhìn bề ngoài chỉ thấy cái ngố, nhưng có nguyên cớ bên trong thật đẹp đẽ. Họ mới chính là anh hùng, nhân vật chính của nền văn nghệ mới.

4. Với hàm ý là một tuyên ngôn nghệ thuật, Đôi mắt đã tuyên truyền niềm tin lạc quan, kiên định, sức mạnh cho những người cầm bút, không riêng gì thế hệ nhà văn như Nam Cao, Tô Hoài… Với tuyên ngôn ấy, văn nghệ sĩ đã tham gia cách mạng, kháng chiến hết mình và sẵn sàng hi sinh vì lẽ sống của dân tộc như trường hợp Nam Cao.

Xem thêm:  Cảm nhận về công ơn cha mẹ qua bài ca dao: "Công cha như núi ngất trời. Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông. Núi cao biển rộng mênh mông. Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi!"

Từ khóa tìm kiếm

  • Phan tich Hoang va Do trong truyen ngan Doi mat cua Nam Cao nham lam ro tuyen ngon nghe thuat trong tac compham
  • nội dung tác phẩm đôi mắt
  • câu nói trong tác phẩm đôi mắt
  • câu nói trong đôi mắt của nam cao
  • Cham ngon nghe thuat cua nam cao
  • tuyên ngôn về văn hoc trong tac pham đôi mắt cua nam cao
  • châm ngôn vê đôi măt
  • giá trị truyện đôi mắt
  • những câu nói của nam cao trong đôi mắt
  • những câu nói hay Nam cao