Văn nghị luận: Bàn về chuyện được và mất trong cuộc sống

0
vanban img - Văn nghị luận: Bàn về chuyện được và mất trong cuộc sống

: Bàn về chuyện được và mất trong

Hướng dẫn

"Tái ông thất mã" là một truyện cổ nói về chuyện mất ngựa và được ngựa của ông già nơi cửa ải, qua đó nói về họa phúc, được mất ở đời. Thật lí thú và giàu ý nghĩa. Cuộc sống quanh ta có bao chuyện được mất đã và đang diễn ra. Làm láo báo cáo hay để được khen thưởng, được nhận cờ thi đua, cái tệ ấy diễn ra ở nhiều ngành, nhiều đơn vị. Cái mất thì đã rõ: mất lòng tin của quần chúng, nhân dân. Quay cóp trong , gian lận trong để đạt danh hiệu giỏi, để thi đỗ 100%. Khi ngành nêu lên kháu hiệu: "Nói không" với , tổ chức nghiêm túc thì cái được và cái mất đã rõ.

Đừng mờ mắt vì cái lợi mà không nghĩ đến cái hại lâu dài. Có bán lĩnh, có sâu xa mới phân biệt rõ cái được và cái mất trong cuộc sống. Một chữ "thực" trong thực tâm, thực tình, thực chất, thực lực… mới quý làm sao. Có lòng thành thực, ta mới dễ dàng nhận ra đúng cái được, cái mất.

Thu Trang

Từ khóa tìm kiếm

  • suy nghĩ về được và mất trong cuộc sống
Xem thêm:  Tóm tắt văn bản nghị luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *